BAKIM ONARIM 1

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.

1. Anti statik ekipmanların hızlı ESD boşalma sağlamasının herhangi bir sakıncası yoktur.  yanlış

2. Açık bir monitör üzerinde, antistatik bant ile çalışmak ölüme davetiye çıkarmaktır.  doğru

3. Plastik zemin üzerinde yürümek ESD oluşturmaz. yanlış

4. Bilgisayarda bulunan çipler akım düşük olsa bile yüksek voltajda zarar görebilecek cihazlardır. doğru

 5. İki cismin sürtünmesi ile oluşan durgun elektrik yüküne elektrostatik yük denir.  doğru

6. Ortamdaki nem oranı statik enerji miktarına hiçbir etkisi yoktur.   yanlış

7. ESD hasarlarından korumak maksadı ile Avrupa'da CENELEC elektronik aletler komitesi kurulmuştur.  doğru

8. Statik yükün aniden boşalmasının da elektronik malzemelere zarar vermez.  yanlış

9. Alan direnci 106 -1012 Ohm olan malzemeler antistatik özellik gösterir.  doğru

10. İyon üreteci (ionizer), statik yüklü cisimlerin üzerine o cisimleri nötr edecek şekilde iyonları üflerler. Doğru

BAKIM ONARIM 2

 1. Bir bilgisayar sisteminin bileşenlerinden olan klavye diğerler bileşenlerden daha fazla fiziksel darbeye uğrar. d

2. Bilgisayar bileşenlerini temizlemek için tiftiksiz bezler kullanılmaz. y

3. Bilgisayar kasası açıldığında bir teknisyenin yapması gereken Bir topraklama bilek bandı takmasıdır. d

4. Bir bilgisayar, temizlik veya başka bir koruyucu bakım amacıyla söküldüğünde, parçalar ve bileşenler metal bir kutu da geçici olarak saklanabilir. y

5. Bilgisayar ve çevre birimleri için yapılan koruyucu bakım, arıza ve aksaklık süresini kısaltmaya yardımcı olur.d

 6. Yazıcıların mürekkep ve toneri yanlış doldurulursa, yazıcının baskı kalitesi düşebilir. D

7. Kasa içinde çalışırken antistatik bileklik kullanılmaz. y

8. Monitör ve güç kaynağı üzerinde çalışırken antistatik bileklik kullanılır. y

9. Eğer fare işaretçisi ekran üzerinde doğru hareket etmiyorsa, ilk olarak farenin temizliği yapılmalıdır. D

10. Bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım ve temizliği yapılırken yüzeyleri çizen sert cisimler kullanılmaz.  d

  1. Tam güç kaybını hangi terim tanımlar?

A) Ani voltaj düşüşü-Brownout

B) Ani voltaj yükselmesi-Spike

C) Kesilme-Blackout

D) Ani kesilme-sag

2. Hangi terim güçteki bir düşüşü tanımlar?

 A) Kesilme-Blackout

 B) Ani voltaj düşüşü-Brownout

 C) Ani voltaj yükselmesi-Spike

D) Artış-Surge

3. Hangi terim sürekli olarak şarj edilen bir aküden faydalanan bir sistemi tanımlar?

A) Yedek güç kaynağı -Standby power supply- (SPS)

B) Kesintisiz güç fişi -Uninterruptible power plug- (UPP)

C) Kesintisiz güç kaynağı -Uninterruptible power supply- (UPS)

 D) Kesintisiz güç birimi -Uninterruptible powerunit- (UPU)

4. Bir artış bastırıcı ne işe yarar?

A) Voltajı belli bir düzeyin altında tutar.

B) Daha iyi iletim için voltajı yüksek tutar.

C) Bir binanın tesisat boşluğunda kullanılır.

D) Voltaj düzeylerini aynı seviyeye getirmek için yazılımla çalışır.

5. Aşağıdakilerinden hangisi hat üzerinde meydana gelen gürültü kaynaklarındandır?

 A) Radyo yayınları (RFI)

B) Yüksek elektromanyetik girişim (EMI)

C) Hat üzerindeki bağlantılar

D) Hepsi

6. Ani voltaj yükselmesinin (Spike ) sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şimşekler

B) Statik elektrik

 C) Yardımcı sistemdeki bir kesinti

 D) Hepsi

7. Aşağıdakilerden hangisi UPS çeşitlerinden değildir?

A) Line interactive

B) Power/Line Conditioner

 C) Online

D) Offline

8. Aşağıdaki UPS lerden hangisi gerilim değişiminde devreye girene kadar 2 ila 7 milisaniye arasında bir zaman harcar.

A) Offline UPS         B) Online UPS           C) Line İnteractive UPS                 D) Hiçbiri

 ARIZA GİDERME 2

1. Eğer işletim sisteminiz sürekli olarak yetersiz sanal bellek hatası veriyorsa, bilgisayarınız geçici dosyaları saklamak için sabit diskinizi kullanıyor demektir. (d )

2. Başlangıç disketi, sistemi açmak (boot etmek) için oluşturulur. (d )

3. Sistem Yapılandırma Yardımcı Programı; Microsoft Windows Tabanlı işletim sistemlerinde bulunan, işletim sisteminin açılışında yapılan işlemleri opsiyonel hale getirmek için kullanılan bir programcıktır. (d )

 4. Genel Koruma Hatalarının en yaygın nedeni donanımdır. (y )

5. Görev Yöneticisi, bilgisayarınızda çalışan programlar ve işlemler hakkında bilgi sağlar. (d)

 6. Kapanma Hataları, sisteminiz kapanış sırasında kilitleniyorsa, kaynaklarına hiçbir şekilde ulaşılamaz ve kesinlikle sorun gidermeniz gerekmektedir. (d )

 7. System.ini ile işletim sistemi başlatılırken yüklenecek olan gerekli dosyaları, sürücüleri kaydetmeden ayar yapabilir. (y )

 8. Bellek problemleri genelde hatalı konfigürasyon, hatalı yerleştirme, arızalı donanım ve yazılımsal hatalardan kaynaklanmaktadır. (d )

9. Sfc komutu, bilgisayarı yeniden başlatmadan sonra tüm korumalı sistem dosyası sürümlerini tarar ve doğrular. (d )

10. VXD dosyası, genelde bir donanım bileşeni ile Windows arasında bir köprü kurmak için gerekli kodları içerir. (d )

 ARIZA GİDERME 3

1. Aşağıdaki komutlardan hangisi çalıştır komut penceresine yazılırsa yedekleme programını çalıştırır?

A ) Restore B ) Ntbackup C ) Differential D ) Backup

 2. Aşağıdakilerden hangisi veri yedekleme prosedürlerinden değildir?

 A ) Yüksek B ) Günlük C ) Normal D ) Kopyalama

3. Aşağıdakilerden hangisi veri yedekleme ortamı(donanımı) değildir?

A ) CD B ) DVD C ) CPU (işlemci) D ) HDD(Sabit disk)

4. Yedekleme ile ilgi aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A ) Yedekleme işleminde dosya ve klasörler yedeklenebilir.

 B ) Yedekleme işleminde veriler risklere karşıkorunur.

C ) Yedekleme işleminde veriler sıkıştırılır.

D ) Yedekleme işleminde veri kaybı olur

5.Aşağıdakilerden hangisi ön yükleme diskinin ana önyükleme kaydını onarır?

A ) Fixmbr B ) Fixboot C ) Cmdcons D ) Winnt

6. Aşağıdakilerden Sistem bölümüne yeni bir bölüm ön yükleme kesimi yazar?

 A ) Map B ) Winnt32 C ) Fixmbr D ) Fixboot

 1.Aşağıdakilerden hangisi bir sistem aracıdeğildir?

A ) Scanreg B ) Defrag C ) Scandisk D ) Registry

2. Aşağıdakilerden hangisi Registry dosyalarıdır?

A ) Config.sys-Boot.ini B ) Config.sys-System.ini C ) User.dat-System.dat D ) Autoexec.bat-Setupx.dll

3. Windows da başlatma kipleri ekrana gelmesi için klavyeden hangi tuşa basılır?

A ) F1 B ) F3 C ) F6 D ) F8

4. Bilgisayarda yüklü olan bütün donanımın listesi aşağıdakilerden hangisinde görülür?

A ) Başarım B ) Aygıt yöneticisi C ) Genel D ) Sanal bellek

5. Aşağıdakilerden hangisi diski hatalara karşıtarar?

A ) Poledit B ) Defrag C ) Scandisk D ) Sysedit

6. Aşağıdakilerden hangisi Windows’un kullandığıtüm bilgilerin sakladığıbir veri tabanıdır?

A ) Registry B ) Poledit C ) Defrag D ) Event viewe

6A ) Poledit B ) DrWatson C ) Event viewer D ) Msconfig

8. Aşağıdakilerden hangisi Event Viewer’da ki kayıt alanıdeğildir?

 A ) Başarım B ) Uygulama C ) Güvenlik D ) İstem

9. Aşağıdakilerden hangisi takas dosyasıdır?

A ) Config.sys B ) Win.ini C ) Win386.swp D ) System.ini

10. Aşağıdakilerden hangisi Autoexec.bat, config.sys, win.ini dosyalarına ulaşmayı sağlar?

A ) Scandisk B ) Scanreg C ) Defrag D ) Sysedit

 ARIZA GİDERME 4

1. Aşağıdakilerden hangisi ağ üzerindeki paylaşılmış kaynaklara göz atmak için kullanılan bir komuttur?

A ) Netstat B ) Net view C ) Ipconfig D ) Tracert

2. Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli ağı ifade eder?

A ) LAN B ) MAN C ) WAN D ) Hepsi

3. Aşağıdakilerden hangisi internete dahil olmak üzere geniş ağ çeşitleri arasında kolay bağlanabilirliği sağlar?

A ) Microsoft ağları için istemci

B ) Microsoft ağları için dosya ve yazıcı paylaşımı

C ) QoS paket zamanlayıcı

D ) TCP/IP

4. Bir bilgisayar, ağdaki diğer bir bilgisayarla iletişim kurabilmesi için kullanılan arabirime ne ad verilir?

A ) Anakart         B ) Ekran kartı         C ) Ethernet kartı         D ) TV kartı

5. Aşağıdakilerden hangisi eski versiyonlu Windows   yüklü bir makinenin IP numarasını verir?

A ) Ip B ) Ipconfig C ) Wntipcfg D ) Winipcfg

 6. Aşağıdakilerden hangisi Ethernet istatistiklerini görüntüler?

 A ) Netstat B ) Winipcfg C ) Tracert D ) Net view

7. Aşağıdakilerden hangisi ağ bileşeni türü değildir?

 A ) İstemci B ) Sunucu C ) Hizmet D ) İletişim kuralı

8. Ethernet kartının markası aşağıdakilerden hangisinde görülür?

 A ) Donatılar B ) Sistem araçları C ) Aygıt yöneticisi D ) Denetim masası

9. Bir bilgisayarın ağdaki çalışma grubu aşağıdakilerden hangisinde değişir?

A ) Bilgisayarım - Sistem özellikleri – Bilgisayar adı

B ) Bilgisayarım - Sistem özellikleri - Donanım

C ) Denetim masası - Sistem D ) Donatılar - iletişim

10. Aşağıdakilerden hangisinde ağ ile ilgi yanlış bilgi verilmiştir?

A ) İki veya daha fazla bilgisayar arasında bağlantıdır.

 B ) Ağda yazıcı paylaşımı olur.

C ) Ağ sadece kısa mesafeli bilgisayarlar arasında kurulla bilir.

D ) Ağda dosya ya da klasör paylaşımı olur

 11.Aşağıdakilerden hangisi yazıcıların bağlandığı portlardan biridir?

 A ) LAN portu B ) GAME portu C ) VGA portu D ) USB portu

12. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayardaki bir dökümanı kağıda aktarır?

A ) Tarayıcı B ) Yazıcı C ) Klavye D ) Modem

13. Yazıcı ve fakslar simgesi aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

A ) Görev yöneticisi B ) Sistem özellikleri C ) Denetim masası D ) Masa üstü

14. Aşağıdakilerden hangisi hızlı yazıcı bağlantı noktasıdır?

A ) LPT bağlantı noktası

B ) COM1 bağlantı noktası

C ) COM2 bağlantı noktası

D ) SVGA bağlantı noktası

15. Mürekkepli şerit aşağıdaki yazıcı türlerin hangisine takılır? 

 A ) Dot-matrix                  B ) Laser              C ) Ink-jet          D ) Hepsi

 16. Aşağıdaki yazıcı türlerinden hangisi çözünürlük, hız ve renk konularında diğer yazıcı türlerinden üstündür?

 A ) Mürekkep püskürtmeli          B ) Nokta vuruşlu            C ) Laser              D ) Dot-matrix