1. Disk birleştirme programı aşağıdaki yollardan hangisi ile çalıştırılır?

A Ayarlar

B Sistem araçları

C Erişebilirlik

d defrag

2. Hesap makinesi, Not defteri ve Paint programları hangi grup da yer alır?

a) Tüm Programlar

b) Donatılar

c) Denetim masası

d) Bilgisayarım Özellikler

3. Bilgisayara yeni bir kullanıcı hesabı nereden oluşturulur?

a) Denetim masası –> Kullanıcı hesapları

b) Denetim masası –> Kullanıcılar

c) Denetim masası –> Konuşma

d) Denetim masası –> Hesaplar

5. Bir pencerede bulunan sıralı olmayan birden çok dosyayı seçebilmek için hangi yardımcı tuş kullanılır?

A) Shift B)Altgr

C) Capslock D) Ctrl

6. Görev çubuğunun ekranın diğer kenarlarına taşınması için hangi seçenek kullanılır?

a) Görev Çubuğunun ortasından boş alandan fare ile tutularak sürüklenir.

b) Görev çubuğunun üst kenar çizgisi üzerinde iken farenin ok işareti iki yönlü ok olunca tutularak çekilir.

c) Görev çubuğu sabittir taşınmaz.

d) Başlat butonu üzerinden tutularak sürüklenir.

 

6. F – Q klavye ayarları nereden değiştirilir?

a) Denetim masası –>

b) Denetim masası dil öğesi ile

c) Başlangıç  –> Ayarlar –> Klavye

d)–> Ayarlar –> Klavye

7. Bilgisayara yeni bir yazıcı tanımlarken yazıcı yükleme sihirbazı çalıştırıldıktan sonra aşağıdaki işlem sırasından hangisi yanlıştır?

a) Yazıcı bilgisayarımıza doğrudan bağlı ise Bağlantı tipi olarak Yerel Yazıcı seçilir.

b) Yazıcı başka bir bilgisayara bağlı ise Bağlantı tipi olarak Ağ Yazıcı seçilir.

c) Yerel yazıcı tanımlarken, yazıcı Bağlantı Noktası COM1 seçilmelidir.

d) Yerel yazıcı tanımlarken Üreticiler başlığından Yazıcı Markası, Yazıcılar başlığından ise Model Numarası seçilir. Listelerde yazıcı adı veya modeli yoksa Disketi Var butonu tıklanarak disketten yükleme yapılır.

 

8. denetim düğmeleriBaşlık çubuğunda bulunan yandaki butonların sırayla isimleri nedir?

a) Önceki boyut / Ekranı Kapla / Kapat

b) Simge durumuna küçült / Ekranı Kapla / Kapat

c) Önceki Boyut / Tam Ekran / Kapat

d) Simge Durumuna küçült / Önceki boyut / Kapat

 

9. Bilgisayar açıldıktan sonra Windows işletim sisteminde karşımıza gelen ekrana ne ad verilir?

a) Masa Üstü

b) Kontrol Paneli

c) Denetim Masası

d) Başlangıç Ekranı

10. Aşağıdakilerden hangisi Windows’un Standart program öğelerinden biri değildir?

A) Paint B) WordPad

C) Windows Gezgini D) Microsoft Excel 20

11. Aşağıdakilerden hangisi Windows’un genel özelliklerindendir.

a) Görsel bir işletim sistemi olması

b) Grafik tabanlı bir işletim sistemi olması

c) Herhangi bir işlemin birden çok yöntemle yapılabilmesi

d) Hepsi

12. Yazıcı ayarları nereden yapılır?

a) Aygıtlar ve Yazıcılar

b Tüm Programlar –> Yazıcılar

c) Başlangıç –> Bul

d) Başlangıç  –> Belgeler

13. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

a) Windows da klasörler sarı renktedir

b) Klasörleri dosyaların içerisine kopyalayabiliriz

c) Klasörler; dosya ve diğer klasörleri içerisinde bulundurabilir

d) Klasör ve dizin aynı anlama gelir

14. Bilgisayar bölümünde bulunduğumuz sürücüdeki bütün gizli dosyaları görebilmek için hangi seçenek kullanılır?

a) Otomatik Kullan

b)  Klasör Seçenekleri (Görünüm Başlığı) Gizli dosyaları göster

c) Düzenle -> Yerleşim

d) Düzenle -> Özellikler

15. Not defterinde kaydedilen bir belgenin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) doc B) ppt C) txt D) xls

16. Arka plan resmi nerden değiştirilir?

a) Bu Bilgisayar -> Sağ tuş -> Özellikler

b) Masaüstünde boş alanda sağ tuş –> Özellikler

c) Kullanıcı Dosyaları –> Sağ tuş –> Özellikler

d) Resmin üzerinde sağ tuş –> Özellikler

17. Simgesi neyi ifade eder?

a) Kısayol

b) Dosya

c) Geri Dönüşüm Kutusu

d) Düğme

18. Herhangi bir dosya veya klasörün özelliklerine nereden ulaşabiliriz?

a) Üzerine gelip sağ tıkla -> Özellikler

b) Düzenle ->Yerleştir

c) Düzenle -> Yeniden Adlandır

d) Enter tuşu

19. Aşağıdakilerden hangisi görev çubuğu üzerinde bulunmaz?

a) Office(Başlat) düğmesi.

b) Açık olan programların simgesi.

c) Denetim masası simgeleri.

d) Tarih/saat göstergesi

20. Klasördeki herhangi bir dosya masaüstüne nasıl kısayol oluşturulabilir?

a) Sağ tuş –> Kısayol oluştur

b) Düzen Menüsü -> Kısayol oluştur

c) Dosya Menüsü -> Masa üstü Kısayolu

d) Sağ tuş-Gönder -> Masaüstü (Kısayol oluştur)

21. Windows Gezginindeki Standart Araç Çubuğunda bulunan Kes ile Sil butonları arasındaki fark nedir?

a) Her ikisi de dosya siler.

b) Kes dosya veya klasörü geri dönüşüm kutusuna atarak siler. Sil ise doğrudan siler.

c) Her ikiside taşıma işlemi yapar.

d) Kes seçilen dosya veya klasörün taşınacağını belirtmek için kullanılır. Sil seçilen dosya veya klasörü siler.

22. Fare işaretçisi bir nesne üzerindeyken yandaki şekle dönüşürse nasıl bir anlam ifade eder?

a) Nesnenin silinebileceğini

b) Nesnenin boyutlandırılabileceğini

c) Nesnenin taşınabileceğini

d) Nesnenin taşınmaz olduğunu

23. Bilgisayarımız da bulunan gereksiz dosyaları hangi yol temizlememizi sağlar?

a) Denetim Masası -> Bölgesel ve Dil Seçenekleri

b) Denetim Masası -> İnternet Seçenekleri

c) Sistem Araçları -> Disk Temizleme

d) Sistem Araçları -> Disk Birleştirme

24. Windows gezgininde bir sürücü ve klasörden seçilen dosyaları, başka bir sürücü veya klasöre taşımak için hangi yöntem kullanılır?

a) Dosyaları seçtikten sonra Düzenle -> Kopyala, Hedef klasör seçildikten sonra Düzenle -> Yapıştır

b) Dosyaları seçtikten sonra Düzenle -> Kes, Hedef klasör seçildikten sonra Düzenle -> Kopyala

c) Dosyaları seçtikten sonra Düzenle -> Kes, Hedef klasör seçildikten sonra Düzenle -> Kopyala

d) Dosyaları seçtikten sonra Düzenle -> Kes, Hedef klasör seçildikten sonra Düzenle -> Yapıştır

25. Yeni bir klasör oluşturmak için aşağıdakilerden hangisini kullanırız?

a) Sol tuş –> Yeni Klasör

b) Sağ tuş –> Yeni –> Klasör

c) Ekle –> Yeni klasör

d) Sağ tuş –> Yeni –> Ms Office Word

26. Aşağıdakilerden hangisi klavyeden ikinci karakterleri çıkartmamızı sağlayan tuştur?

A)Ctrl B)Altgr C)Capslock D)Shift

27. Klavyeden devamlı olarak büyük harf yazmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?

A)Caps Lock B)Alt C)Tab D)Backspace

28. Hangi tuş grubu geri dönüşüm kutusuna göndermeden siler?

A)Shift+F4 B)CTRL+ALT+DELETE C)ALT+F4 D)Shift+Delete

29. Windows da masaüstünden hangi simgeye tıklanırsa (C:Hard disk, DVD RW sürücüsü) ulaşabiliriz?

A)Belgelerim B)Bilgisayarım C)Geri dönüşüm kutusu D)Donatılar

30.  kısayolYandaki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dosya ve klasörlerin tümünü seçer

b) Dosya ve klasörleri simge olarak gösterir

c) Bir üst klasöre (seviye) geçer

d) Dosya ve klasörlerin özelliklerini görüntüler

31. Windows işletim sisteminde açık olan pencere isimleri nerede görülür?

a) Görev çubuğu b)Denetim masası c)Klasörler d)Pencere

32. Yandaki wordsimge neyi ifade eder?

a)Kısa yol dosyası b)Program Dosyası c)Word Belgesi d)Klasör

33. Açık Olan herhangi bir program penceresi klavyeden hangi tuşlarla kapatılır?

a)CTRL+Tab b) ALT+F4

c)ALT+Tab d) CTRL+F4 22