1) Yandaki masaüstü öğesinin görevi nedir?

a)        Bilgisayarım

b)       Belgelerim

c)        Geri dönüşüm kutusu

d)       Internet Explorer

 2)    Aşağıdakilerden hangisi Askeri kuruluşa ait bir internet adresidir?

a)        .com

b)       .edu

c)        .mil

d)       .net

 3)   Internet Explorer penceresinde yandaki menünün görevi nedir?

a)        Sık kullanılan belgelere ulaşmayı sağlar.

b)       Sık kullanılan web adreslerine ulaşmamızı sağlar.

c)        Giriş sayfasının açılmasını sağlar

d)       Sayfanın yenilenmesini sağlar.

 

4) Internet Explorer penceresinde yandaki adres çubuğunun görevi nedir?

a)        Formül yazmamızı sağlar.

b)       Web sayfasının adresini yazmamızı sağlar.

c)        Açmak istediğimiz programın adını yazmamızı sağlar.

d)       Hiçbir işe yaramaz.

 5)    Aşağıdakilerden hangisi web sayfasına örnek teşkil eder?

a)        www.meb.gov.tr

b)       ftp://meb.gov.tr

c)        info@meb.gov.tr

d)       www.meb@gov.tr

 6)Aşağıdakilerden hangisi bir eğitim kurumlarına ait bir web sayfasının adresine örnektir?

a)        www.tdb.org.tr

b)       www.hotmail.com

c)        www.odtu.edu.tr

d)       www.ttnet.net.tr

 7) Internet Explorer penceresinde yandaki düğmelerin sırası ile görevleri nelerdir?

a)        Dur – Yenile – Giriş

b)       Yenile – Dur – Giriş

c)        Dur – Giriş – Yenile

d)       Giriş – Yenile – Dur

 8)    Klavyedeki ( $ , # , @ vb...) simgeler hangi yardımcı tuşla eklenebilir?

a)        Alt Gr

b)       Tab

c)        Ctrl

d)       Shift

 9)    Aşağıdakilerden hangisi, URL'nin bölümlerinden biri olan protokol bölümünü ifade etmektedir?

a)        http://

b)       www

c)        com

d)       html

 10) Aşağıdakilerden hangisi, FTP tipi sunucuların görevidir?

a)        İnternetteki görsel ve yazılı dokümanları sunarlar

b)       Kendisine erişen bilgisayarlara dosya transferi yaparlar

c)        Yerel ağın internete bağlandığı noktada yetkisiz erişimleri engellerler, saldırıları belirleyip gerekli önlemleri alırlar

d)       Kendilerine bildirilen bilgisayar isimlerini İP numaralarına çevirirler

 11) Aşağıdakilerden hangisi, kullanıcıların e-posta gönderebilmek ve kendilerine gelen e-postaları okuyabilmek için kullandıkları arayüz programlarından biridir?

a)        Internet Explorer

b)       SMTP

c)        Outlook Express

d)       POP

 12) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de kâr amacı gütmeyen bir organizasyonun İnternet adresi olabilir?

a)        www.veremsavas.gov.tr

b)       www.veremsavas.org.tr

c)        www.veremsavas.com.tr

d)       www.veremsavas.edu.tr

13) Aşağıdaki sunuculardan hangisi bilgisayarlar arası dosya transferi yapmayı sağlar?

a)        FTP

b)       DNS

c)        Telnet

d)       E-POSTA

 14)  Aşağıdakilerden hangisi bir kaç kelime ya da başlık yazarak internette yer alan sitelerin adreslerini listeleyen internet siteleridir?

a)        Arama Motorları

b)       Telnet

c)        FTP

d)       Gezi Rehberleri

 15) Arama motorlarında arama yaparken anahtar sözcüğün başına "+" işaretinin konması nasıl bir kolaylık sağlar?

a)        Bir kelime grubunun geçtiği bilgilere ulaşılmasını sağlar

b)       Anahtar kelimenin mutlaka gelen belgeler içinde yer almasını sağlar

c)        Sözcüklerin tekil olarak aratılmasını sağlar

d)       Anahtar kelimenin başındaki harfleri içeren tüm sözcüklerin aranmasını sağlar

 16) Internet Explorer penceresinde yandaki düğmenin görevi ne?

a)      Sık kullanılan belgelere ulaşmayı sağlar.

b)      Sık kullanılan web adreslerine ulaşmamızı sağlar.

c)       Giriş sayfasının açılmasını sağlar

d)      Sayfanın yenilenmesini sağlar.

17)  Internet Explorer penceresinde  Yandaki adres çubuğunun görevi nedir?

a)      Formül yazmamızı sağlar.

b)      Web sayfasının adresini yazmamızı sağlar.

c)       Açmak istediğimiz programın adını yazmamızı sağlar.

d)      Hiçbir işe yaramaz.

18) Aşağıdakilerden hangisi web sayfasına örnek teşkil eder?

a)      www.meb.gov.tr c)ftp://meb.gov.tr

b)      info@meb.gov.tr d) www.meb@gov.tr

19) Aşağıdakilerden hangisi bir eğitim kurumlarına ait bir web sayfasının adresine örnektir?

e)      www.tdb.org.tr c)www.hotmail.com

f)       www.odtu.edu.tr d)www.ttnet.net.tr

 20) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir internet tarayıcı yazılımıdır?

a)      Netscape c) Internet Explorer

b)      FireFox d)Hepsi

21) Aşağıdakilerden hangisi Askeri bir Internet adresini belirler?

a)      .com c) .edu

b)      .mil d) .net

22) Internet Explorer penceresinde yukarıdaki düğmenin görevi nedir?

a)      Girilen sayfalar arasında geçişi sağlar

b)      Sayfayı sola ve sağa kaydırmaya yarar

c)       Programlar arası geçiş olanağı sağlar

d)      En son yapılan işlemi geri almaya ve yinelemeye yarar.

23) İnternet nedir?

a)      Müzik çalma programıdır.

b)      Bir programdır.

c)       Arama programıdır.

d)      Uluslar arası bir haberleşme ağıdır.

24) Aşağıdakilerden hangisi yakın mesafedeki bilgisayarların birbiri ile haberleşmesinde kullanılan bir karttır?

a)      Ethernet (Ağ) Kartı c)Ekran kartı

b)      Bilgisayar kartı d) Birleştirici kart

25) Bilgi aratmak için genelde hangi İnternet sayfası kullanılır?

c)       www.ozbim.net c)www.google.com

d)      www.mynet.com d)www.indiriver.com

26) Aşağıdakilerden hangisi kısa mesafeli çapı küçük (bir bina içi) ağa verilen isimdir?

a)      LAN (LocalArea Network)-(Yerel Alan Ağı)

b)      WAN (WideArea Network)-(Geniş Alan Ağı)

c)       KAN (Küçük Alan Ağı)

d)      SAN (Small Area Network)-(Küçük Alan Ağı)

27) Aşağıdakilerden hangisi uzak mesafedeki bilgisayarların birbiri ile haberleşmesinde kullanılan bir karttır?

a)      Ağ Kartı c) Ethernet

b)      Modem d) Kablo

 28) Aşağıdakilerden hangisi uzak mesafeli çapı büyük (iki şehir veya ülke) ağa verilen isimdir?

a)      WAN (WideArea Network)-(Geniş Alan Ağı)

b)      LAN (LocalArea Network)-(Yerel Alan Ağı)

c)       KAN (Küçük Alan Ağı)

d)      SAN (Small Area Network)-(Küçük Alan Ağı)

29) Dünyada en çok tercih edilen yaklaşık olarak dünyanın %90’nının kullandığı İnternet Tarayıcısının adı nedir?

a)      NetScape c) Internet Explorer (Microsoft)

b)      FireFox d)Mozilla

30) Internet Explorer da internette arayacağımız bir dosyanın yolunu yazdığımız çubuğun adı nedir?

a)      Başlık çubuğu c)Tarayıcı çubuğu

b)      Adres çubuğu d) Link çubuğu

 31) İnternet tarayıcısının başlangıç sayfası değiştirilmek isteniyor. İstenilen işlemin yapılması için yapılacak ayarlama, aşağıdakiseçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)      Araçlar/İnternet Seçenekleri /Bağlantılar

b)      İnternet tarayıcısında Düzen/Bul

c)       İnternet tarayıcısında Araçlar/Eklentileri Yönet

d)      İnternet tarayıcısında Araçlar/İnternet Seçenekleri/Genel

32) 192.255.134.234 gibi numaralar neyi temsil eder?

a)      Adsl c) İp numarası

b)      Hat d)KabloNET

33) İnternete bağlanabilmek için aşağıdakilerden hangisinin önemi diğerlerine göre daha düşüktür?

a)      Modem

b)      Telefon hattı

c)       Internet Tarayıcısı (Internet Browser)

d)      Splitter

 34) Internet Browser nedir?

a)      Internet Tarayıcısı c) Internet avcısı

b)      Dosya Yakalayıcı d) Nesne Bulucu

35)  İnternetin ağ yapısı aşağıdakilerden hangisi ile başlar ?

a)      www

b)      aaa

c)      html

d)      dns

 36) İnternete girmek için aşağıdakilerden hangilerine ihtiyacımız vardır ?

a)      Telefon hattı

b)      Modem

c)      Bilgisayar

d)      Hepsi

 37)   www.tbmm.gov.tr şeklinde yazılan ifade neyi temsil eder ?

a)      TBMM ye mail atar.

b)      TBMM nin web sayfasına ulaşır.

c)      TBMM ye virüs yollar

d)      Hiçbiri

 38)    Aşağıdakilerden internet uzantılarından hangisi eğitim kurumlarını ifade eder ?

a)      www

b)      gov

c)      edu

d)      net